Стрільницька сільська рада Шаргородського району

ПАСПОРТ

територіальної громади

Стрільницької  сільської  ради

 

                                                                               Форма Р-1

 

Загальна площа території (км2)

Кількість населення,

тис.осіб

Кількість виборців*

Кількість нас.пунктів

Кількість міськрад

Кількість селищних рад

Кількість сільських рад

5550000 км2

1046

867

2

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

* - станом на  01.01. 2018

 

 1. ФІЗИКО-ГЕГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

Форма Р-2

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Загальна площа території

(тис. км2)

Кількість

населення

Кількість

Виборців*

Стрільницька  сільська   рада

1.

с.Стрільники

3410000

 842

697

1.1

  С.Лопатинці

2140000

204

170

1.2

Усього

5550000

1046

867

 

* - станом на 01. 01 .2018

 

 1. НАСЕЛЕННЯ

 2. Розподіл населення за статтю та віком

Форма Р-3

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Чоловіки

Жінки

0-17

18-39

40 -59

60 +

усього

0-17

18-39

40 - 59

60 +

усього

Сільські ради

1.

с.Стрільники

75

114

121

65

375

70

110

119

168

467

1.1

с. Лопантинці

16

28

29

17

90

18

28

19

49

114

 

Усього:

              91

            142

           150

             82

         465

            88

          138

           138

           217

           581

 

3.3. Освітній рівень населення*

Форма Р-5

 

Освіта

Разом

В т.ч. чоловіки

В т.ч. жінки

Вища

36

12

24

Незакінчена вища

80

26

54

Середня

150

70

80

Неповна середня

418

235

193

Початкова

167

30

137

Без освіти

16

5

11

Інша освіта

 

 

 

Всього:

867

370

497

 

* - все населення віком від 17 років, станом на 2018рік

3.4. Зайнятість населення*

- станом на 2018рік

Форма Р-6

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Сільські ради

1.

с.Стрільники

842

188

20,9

196

21,1

384

42

187

12,2

271

24,4

458

26,6

1.1

  с. Лопатинці

204

52

22,6

43

18,3

95

40,9

38

9,8

71

26,4

109

36,2

 

Усього:

1046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Усього населення

Зайняті

Безробітні

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Сільські ради

1.

С.Стрільники

842

20

2,1

42

4,5

62

6,6

168

18,8

154

16,5

322

35,3

1.1

С. Лопатинці

204

8

3,4

10

4,3

18

7,7

44

19,1

33

14,0

77

33,1

 

Усього:

1046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.5. Розподіл робочої сили за галузями

Форма Р-7

 

Назва галузі

Кількість

% до працездатного населення

% до всього населення

 1.  

Сільське господарство

33

6,8

2,8

 1.  

Промисловість

-

 

 

 1.  

Будівництво

-

 

 

 1.  

Транспорт

1

0,2

0,1

 1.  

Зв'язок

3

0,8

0,3

 1.  

Лісове господарство

1

0,2

0,1

 1.  

Торгівля

10

2,1

0,9

 1.  

Державна служба

4

0,8

0,3

 1.  

Освіта

23

4,5

1,9

 1.  

Харчова промисловість

-

-

 

 1.  

Охорона здоров'я

4

1,0

0,4

 1.  

 

 

 

 

 1.  

В колективному секторі

 

 

 

 1.  

В приватному секторі

43

8,8

3,7

 1.  

В державному секторі

18

3,7

1,5

 1.  

Приватні підприємці

5

1,0

0,4

 1.  

Фермери

2

0,4

0,2

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Із всього працюючого населення працюють: - в даному населеному пункті

70

14,4

6,0

 1.  

- в районному  центрі

2

0,4

0,2

 1.  

 • в обласному центрі

-

 

 

 1.  

- виїжджають за межі України

8

1,6

0,7

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

з них: а) в Росію

8

1,6

0,7

 1.  

б) до інших країн

-

-

 

 

 1. Конфесійні громади

 

Форма Р-37п/п

Назва громади

Конфесія

Дата

Реєстрації

Адреса культового приміщення

Орієнтовна кількість

Парафіян

Тип ритуальної будівлі
 (собор, церква, синагога, молитов. буд., монастир, тощо)

Керівник
 (П.І.П., сан, освіта,
 рік народж, дом. адреса, тел.)

1.

Православна громада   с.Стрільники

Православна

20.02.

1992 ріш. №38

С.Стрільники   вул.. Миру 

200

Церква

Паровенко Анатолій Степанович –протоєрєй  освіта  -середня спеціальна  12.02.1947 р.н.

С.Шпиків Тульчинського районуВінницької обл.

5-14-38,5-16-45

2.

Православна громада  с.Лопатинці

православна

 

С.Лопатинці   вул..Покровська

50

Церква

Торута  Василь Григорович   1960 р.н. с.Михайлівка  Шаргородського району   вул.. Шевченка  тел.. 2-56-93

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

8. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ У РОЗРІЗІ МІСТ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, МІКРОРАЙОНІВ (ТРАНСПОРТНІ, ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, МІСЦЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ, ТОЩО)

 

«НА ОСНОВІ ЦІЄЇ ФОРМИ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАН «МАЛИХ СПРАВ»»

Форма Р-63

1. Коротка характеристика проблеми:

Сільські дороги

- місце знаходження

С.Стрільники, с.Лопатинці

- джерело походження

 

- час виникнення

20 років

- причини не вирішення

Відсутність  коштів

- до кого зверталися за допомогою про вирішення

Вінницький обласний Автодор ,голова районної ради 

- ініціатори вирішення проблеми

Сільський  голова Бровченко В.С.,депутат районної ради Липінський С.Т.

2. Необхідні ресурси:

 

- фінансові

1000000  гривень

- людські

-

- матеріальні

-

3. Термін виконання:

До  2020року

4. Можливі результати вирішення проблеми:

 

- економічні

Економічні

- соціальні

Соціальні

- політичні (електоральні)

 

 

3.6. Національний та мовний склад населення

Форма Р-8

№ п/п

Національність

Чисельність

Рідна мова

своєї національності

українська

російська

інші

1

Українці

1046

 

1042

 

 

2

росіяни

1

 

 

 

 

7

Інші

3

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

4.5. Контингент органів соціального захисту

Форма Р-13

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Усього населення

У тому числі

Дорослі

Діти

Пенсіонери

Інваліди ВВВ

Учасники

бойових дій

Інваліди всіх

груп і категорій

Люди, які

обслуговуються

служб. соц.

допом. на дому

Неповні сім’ї

Діти з неповних

сімей

Багатодітні

сім’ї

Діти з багатодітних

сімей

Діти інваліди

Діти сироти

Одинокі багатодітні

матері

 

Сільські ради

1.

с.Стрільники

842

697

145

320

0

2

30

13

1

3

8

29

8

0

2

1.1

  с. Лопатинці

204

170

34

83

0

0

5

13

1

1

2

7

1

0

0

 

Усього:

1046

867

179

403

     0

        2

       5

           26

     2

    4

   10

      36

 

 

 

Кількість сімей, одержуючих субсидію на послуги ЖКГ на 1квартал 2018року_________________________