80-ті роки ХХ століття

1980 рік в колгоспі нараховувалося 865 дворів в яких проживало 1926 чоловік з них 400 чоловік і 435 жінок. Працездатних в колгоспі було 835 чоловік, які виробили 180124 людино-дні, кожний людино-день опла-чувався по 3 крб. 58 коп. середня місячна зарплата становить 90 крб.93 коп.

                            В 1980 р. зібрано зернових 32036ц. цукрових буряків 116349 ц. по 223,7 ц. з га. Крім рільництва к-п займався тваринництвом на фер-мах було 635 корів і 727 шт. молодняка, 234 шт. свиней 1158 шт. молодняка, 930 шт. овець, 1035 шт. птиці,75 шт. коней. Надоєно молока 11285 л., здано м’яса з них 469 ц. яловичини і 116 ц. свинини. На посіві та збирані працювало 35 тракторів, 15 автомашин, 7 зернозбиральних комбайни, 10 бурякозбираль-них комбайнів, 16 плугів, 30 сіялок і ін. інвентар. На цих механізмах працювало 66 механізатори і 32 шофери. Цього року к-п доходу не мав, а мав збитку на 98986 крб. На території к-пу працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, яка мала 198 учнів і Лопатинецька 12 учнів І-ІІІ кл. При Стрільницькій восьми-річній школі працював консультаційний пункт Шаргородської середньої заочн-ої школи, в якому без відриву від виробництва навчалося 40 учнів, 14 з них одержали середню освіту. Населення і учні мали у своєму розпоряджені три бі-бліотеки: Стрільницька з фондом 4500 книжок, Лопатинецька –4100 книжок і шкільна 2800 книжок. В цьому році Стрільницька школа забезпечила безплат-ним користуванням підручниками учнів І-ІІ-ІІІ кл. Населення обслуговуало: 4 магазини, клуб, будинок культури, 2 медпункти, приймальний пункт по поши-ву одежі. Колгоспники мали 24 власних легкових автомашин, 75 шт мотоцик-лів, 400 шт телевізори, 540 газових плит, 150 холодильників і ін. електроприла-дів. Ходив маршрутний автобус Лопатинці-Шаргород.

1981 рік. В к-пі було 817 дворів в яких проживало 1795 чл., з них 424 чо-ловіки і 407 жінок, працездатних було 834 чл. В цьому році було вироблено 164434 людино-дні, кожний день оплачувався по 3 крб 74 коп. Середня місячна зарплата стновила 94 крб 99 коп. В цьому році зібрано зернових 30401 цнт, цу-крових буряків 84254 цнт по 160 цнт з га. Крім рільництва на фермах було: 638 корів і 707 шт молодняку, 1500 свиней, 797 шт овець, 1812 шт птиці, 78 коней, 105 вуликів. Надоєно молока 10622 л, здано м’яса 945 цнт яловичини і 141 цнт свинини. Для обслуговування господарства було 33 трактори, 20 автомашин, 8 зернових комбайни, 10 бурякозбиральних комбайнів, 2 кукурудзяних і силос-них, 14 плугів, 30 сіялок і ін. інвентар. На машинах працювали: 62 механізато-ри 32 шофери. В цьому році к-п не мав доходу, а мав збитку на 10536 крб. На території к-пу працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, яка мала 180 учнів і Лопатинецька 11 учнів І-ІІ-ІІІ кл. При Стрільницькій восьмирічній шко-лі працював консультаційний пункт Шаргородської середньої заочної школи, в якому без відриву від виробництва навчалося 45 учнів, де з них 10 учнів закін-чили ХІ кл. і одержали атестат зрілості засередню освіту. На території к-пу пра-цювало три бібліотеки: Стрільницька з фондом – 5000 книг, Лопатинецька –4700  і шкільна – 3000 книг та підручників. В цьому році всі учні І-ІІ-ІІІ-ІVкл. Стрільницької школи були забезпечені безплатним користуванням підручника-ми. Колгоспників обслуговувало 5 магазинів: в Стрільниках 4/промтоварний, господарський і 2 продовольчих/, 1 в Лопатинцях /змішаний/. Працювали 2 ме-дпункти, майстерня для пошиву одежі. Колгоспники мали 25 власних машин, 70 мотоциклів, 450 телевізори. 545 газових плит, 160 холодильників. Населення обслуговував маршрутний автобус Шаргород-Лопатинці-Зведенівка-Шаргород, який приходив два рази в день у 8 годин ранку і 15 годин дня.

1982 р. В цьому році по с Стрільниках нараховувалося 555 дворів, в яких проживало 1290 чл., з них 525чоловік і 756 жінок. Народилося в с Стрільниках 15 дітей. В с Лопатинцях було 263 двори з населенням 515 чл., з них 189 чоло-вік і 329 жінок, народилося в селі 4 дітей. По к-пі ім Коцюбинського було пра-цездатних чоловіків – 432, а жінок – 372, підростків до 16 років, дітей до 12 ро-ків 241, решта діти дошкільного віку. Пенсіонерів у к-пі 660 чоловік. В к-пі ви-роблено чоловіками 102064 людино-дні, а жінками – 48450, кожний день опла-чувався по 4 крб 40 коп, що становило місячну зарплату 114 – 115 крб. Колгосп займався вирощуванням зернових, технічних культур та розведенням тварини-цтва. В цьому році вирощено пшениці 2245 цнт. по 32,4 цнт з га, цукрових бу-ряків 84470 цнт, по 164 цнт з га, в саду з площі 117 га зібрано 3734 цнт плодів. В колгоспі було 5 ферм: 2 ВРХ З 1272 шт товару, з яких 640 корів, свиноферма, яка має 1042 шт свиней, вівцеферма, яка має 900 шт овець, птицеферма, яка має 1668 шт птиці та 110 коней. Продано державі зерна 20636 цнт, ц/буряка 84470 цнт, м’яса яловичого 738 цнт, свинячого 107 цнт, овечого 23 цнт, молока 11375 цнт, шерсті 15,7 цнт, меду 6,5 цнт. риби 23 цнт, яєць 38 тис. шт. Колгосп у сво-єму розпорядженні мав: 29 автомашин, 30 тракторів, 7 зернових комбайни, 5 бурякових, 2 кукурудзяних, 3 силосозбиральних, 15 плугів, 25 сіялок та інший с/гос. інвентар. В колгоспі працювало 62 механізатори і 33 шофери. На терито-рії Стрільницької с/Ради працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, в якій навчалося 182 учні та Лопатинецька початкова, де навчалося 15 учнів. Їх навчали і виховували 15 вчителів, 3 вихователі, 1 піонерважата. Крім денної школи при Стрільницькій восьмирічній школі працював консультаційний пункт Шаргородської середньої заочної школи, де навчалося в ІХ-ХІ кл 45 уч-нів. Стрільницьк школа випустила 27 учнів, а заочна 17 уч. Населення та учні сіл мали три бібліотеки: Стрільницька з фондом 10363 книги, Лопатинецька – 6894 книги та шкільна – 8537 книжок. При Стрільницькій школі утворено 3 групи продовженого дня якими охоплено І- ІVкл.При Стрільницькій школі утворено 3 групи продовженого дня якими охоплено І-VІ кл. При школі пра-цює їдальня, яка забезпечує гарячим харчуванням учнів та вчителів школи. На-селення колгоспу обслуговувало 4 магазини в яких працює 7 працівників. В Стрільниках працює приймально-пошивочний пункт Шаргородського побуто-вого комбінату /відкритий в 1979 р. З культурних закладів в Стрільниках пра-цював клуб, а в Лопатинцях будинок культури. Для медичного обслуговування працювало 2 медпункти. В с. Стрільниках працювало плоштове відділення і ощадна каса.

В 1982 р. населенням було виписано 1196 газет, 112 журналів, відділення обслуговувало 7 чл. По відділенню нараховувалося 660 пенсіонери, яким вип-лачували 25 тисяч крб. Ощадкаса в цьому році мала 827 вкладчиків, які зберіга-ли вклад на суму 1 міліон крб. Колгоспники мали 33 власних автомашин в с. Стрільниках – 23, в Лопатинцях – 10, мотоциклів – 76 з них в с. Стрільниках – 51. 150 велосипедів, 483 телевізори, 548 газових плит, 170 пральних машин та інших побутових приладів. Для обслуговування колгоспників, починаючи з 23 лютого 1966р. ходить автобус по маршруту Шаргород – Лопатинці – Стрільни-ки – Зведенівка – Шаргород щоденно два рази на день у 8 годин ранку і 15 го-дин дня. Колгосп в цьому році не мав доходу, а мав збиток на суму 14177 крб. В 1981 – 1982 р.р. побудовано хімсклад та водопапірну башню біля нього на суму 117762 крб., майстарні по металу та дереву на суму 172517 крб.

         1983 р. по с. Стрільниках нараховувалося 541 двір з населенням 1284 чл. а в Лопатинцях 262 двори з населенням 516 чол., по колгоспу 705 чоловік, і 1095 жінок з них працездатних 421 чоловік і 387 жінок, 673 пенсіонери решта підлітки та діти. Народилося в Стрільниках 12 дітей, а в Лопатинцях 4 дітей. Померло в Стрільниках 22 чол. в Лопатинцях 10 чл. Одружилося по с/раді 19 пар. В цьому році в колгоспі вироблено людиноднів: чоловіками 9302, жінками 8419, оплата одного дня становить 4 крб.35коп., місячна середня зарплата ста-новить 112 крб. 10 коп. Колгоспники займалися вирощенням зернових культур, технічних та тваринництвом. В колгоспі цього року зібрали 45507 ц. зернових та 116033 ц. цукрових буряків по 232 ц. з га. Продано державі 25529 ц. зерна та 16033ц. цукрового буряка. Колгоспники крім рільництва займалися тваринниц-твом. В колгоспі букло 5 ферм: 2 ВРХ де нараховувалося 1427 тварин з них 640 дійних корів від яких надоєно 11575ц. молока. Свиноферма мала 1478 свиней від яких здано 112ц. м’яса. На вівцефермі було 1000 шт. овець та 2492 шт. гу-сей. Всі роботи в колгоспі виконували машини з яких 32 трактори, 8 зернових комбайни, 1 кукурудзяний, 6 для цукрових буряків, 1 силосний та інший рема-нент. На них працювало 64 механізатори. Колгоспник мав 30 грузових машин і 3 легкових на яких працювало 33 шофери. На території с/ ради працювало дві школи Стрільницька восьмирічна, де навчалося 151 учень та Лопатинецька по-чаткова, де навчалося 13 учнів. Їх навчали  14 вчителів, 3 вихователі та піонер- важата. Крім денної школи працював консультпункт Шаргородської середньої заочної школи, де ІХ – ХІ кл. навчалося 48 учнів, з яких 16 учнів одержали се-редню освіту без відриву від виробництва. В цьому році Стрільницька школа випустила 28 учнів. В своєму колгоспники та учні мали три бібліотеки: Стріль-ницька з фондом 10481, Лопатинецька – 8500, шкільна мала 5277 х/книжок та 2621 підручників та методичної л-ри. Цього року всі учні І-ІІІ кл. та вчителі були забезпеченібезплатним користуванням підручниками. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала гарячими обідами учнів та вчите-лів. Населення колгоспу обслуговувало 4 магазини: промтоварний, 2 продук-тових та господарський. В Стрільниках працював приймальний пункт по по-шиву одежі. Для медичного обслуговування працювало два медичних пункти. Населення колгоспу виписувало 2035 газет, 138 журналів. По колгоспі нара-ховувалося 673 пенсіонери, які одержували 25340 крб пенсії. При поштовому відділенні працювала ощадна каса, яка мала 872 вкладчики, які зберігали 1330265 тисяч крб. Колгоспники мали 35 власних автомашин: в с Стрільниках – 24, в с Лопатинцях – 11, мотоциклів 84: Стрільники – 56, Лопатинці – 28, 138 веосипедів, 500 телевізори, 510 газових плит, 180 холодильників та інших побутових приладів. З 1972 р всі хати радіофіковані. 1983 в колгоспі викопано криницю глибиною 28 метрів, з якої проведено водопровід на тварин-ницькуферму, хімсклад, господарство к-пу, контора та вулиця “Коржівка”. В цьому році розпочато будівництво двохповерховогобудинку с/Ради та пошти. Дохід к-пі в цьому році становив 447828 крб.

         1984 рік. В цьому році по с Стрільниках було 541 двір з населенням 1284 чол. В с Лопатинцях – 262 двори з населенням 516 чол. Усього по колгоспі бу-ло 705 чоловік і 1095 жінок, з них підлітків 146 хлопчиків і 158 дівчаток. По Стрільницькій с/Раді померло 38 чол., народилося 10 дітей і одружилося 18 пар. Трудоспособних було 404 чоловіки 375 жінок. Вироблено людиноднів 164339 з оплатою 5 крб 49 коп, середньомісячна зарплата була 142 крб 74 коп. В колгоспі було 4018 га ораної землі, 296 га лісу, 117 га саду. Колгоспники зай-малися вирощенням зернових і технічних культур та тваринництвом. В цьому році вирощено 46169 цнт зернових і 113482 цнт ц/буряків. Здано державі 33108 цнт зернових і 113482 цнт ц/буряків. В колгоспі було 5 ферм: дві ВРХ, де було 1748 шт тварин, свиноферма 1273 свиней, вівцеферма 1145 шт овець, птиці 2146 шт, коней 117 шт. Надоєно і здано молока 12404 цнт, м’яса 1429 цнт. Усі роботи в колгоспі виконували с/г машини, з яких: 31 трактор, 10 зернових ком-байнів, 8 комбайнів ц/бурячних, 1 кукурудзозбиральний, 1 силосний та інші с/г реманент. На них працювали 65 трактористи. Колгосп мав 31 грузову автома-шину і дві легкових, які обслуговували 37 шоферів. На території Стрільницької с/Ради працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, де навчалося 169 уч-нів та Лопатинецька, де навчалося 11 учнів. Їх навчали 15 вчителів, 3 виховате-лі, 1 піонерважата. Крім денної школи при Стрільницькій школі працював кон-сультаційний пункт Шаргородської заочної середньої школи, де навчалося 51 учень, з них: в ІХ кл. – 13 уч., в Х кл. – 16 уч., в ХІ кл. – 22 уч. В цьому році Стрільницька школа випустила 28 уч., а Стрільницький консультпункт – 22 уч-ні. В своєму розпорядженні к-ки і учні мали три бібліотеки: Стрільницька сіль-ська з фондом 10095 книг, шкільна – 5845 книг та підручників, якими безплат-но були забезпечені учні та вчителі. Лопатинецька сільська бібліотека мала 9300 книг. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала га-рячими обідами учнів та вчителів школи. Населення колгоспу обслуговували 4 магазини: промтоварний, змішаний, 2 продуктових і господарський, в яких пра-цювало 7 продавців. В с Стрільниках пункт по прийому і пошиву одежі. К-пі працювали в Стрільниках клуб, а в с Лопатинцях будинок культури, в яких де-монструвалися кінокартини іпрацювали гуртки самодіяльності. Для медичного обслуговування працювало 2 медичних пункти, які обслуговували 4 медичних працівники. Населення колгоспу виписувало 2045 газет, 150 журналів. В с Стрільниках працювало поштове відділення та ощадне, яких обслуговувало 10 чоловік. В селі було 680 пенсіонери, яким виплачували 25620 крб. Ощадна каса цього року мала 880 вкладчиків, які зберігали 1459000 крб. Колгоспники мали 36 власних легкових машин і 84 мотоцикли, в с Лопатинцях – 12 машин, 32 мо-тоцикли, 600 телевізорів, 510 газових плит, 400 холодильників, 300 пральних машин, 200 велосипедів та інших побутових приладів. Всі двори та адміністра-тивні приміщення радіофіковані. Колгоспників обслуговує автобус Шаргород-Лопатинці-Стрільники-Зведенівка, приходить два рази на день, у 8 годин ранку і 15 годин дня. В цьому році продовжується будівництво двохповерхового бу-динку с/Ради та пошти. Збудовано корівник на суму 77936 крб, побудовано асфальтну дорогу до свиноферми на суму 79078 крб, чотирохрядний корівник на суму 25892 крб, вівчарник на суму48028 крб, жомова яма 6485 крб, силосна яма 12666 крб та огорожа навколо стану 2363 крб. Колгосп в цьому році мав дохід 550 крб.

         1985 р. По с Стрільниках нараховувалося537 дворів, де проживало 1232 чл., а в с Лопатинцях було 246 дворів, де проживало 462 чл. Всього по Стріль-ницькій с/Раді було 663 чоловіки 1031 жінка. З них підростків хлопчиків – 122, дівчаток – 139. Цього року по Стрільницькій с/Раді померло 35 чл., народилося 14 дітей, одружилося 20 пар. Трудоспособних в колгоспі 385 чоловіки, 343 жін-ки. Вони виробили 150068 людинодні з оплатою 5 крб 21 коп, середня місячна зарплата становила 134 крб 46 коп. в к-пі було 4018 га ораної землі, 296 га лісу, 117 га саду. Колгоспники займалися вирощенням с/культур, з яких основними культурами були пшениця та ц/буряк. В цьому році вирощено 3272 цнт зерно-вих, 87872 цнт ц/буряків по 179 цнт з га занявши останнє місце по району. Дер-жаві продано 22721 цнт зернових 187872 цнт ц/буряків. Крім рільництва к-п за-ймався тваринництвом. В колгоспі було 5 ферм: 2 ВРХ, де нараховувалося 1978 шт тварин, свиноферма – 988 шт свиней, вівцеферма – 1113 шт овець, птицефе-рма – 1757 шт птиці, коней – 120 шт. Надоєно і здано 13189 цнт молока, 1924 цнт м’яса. Роботи виконували в колгоспі машини, з яких: 35 тракторів, 9 зерно-вих комбайни, бурякових, 1 кукурудзяний, 1 силосний та інший с/г інвентар. На них працювало 61 механізатор. Колгосп мав 29 грузових і 3 легкових ма-шин, на яких працювало 35 шоферів. На території колгоспу працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, де навчалося 141 учень та Лопатинецька по-чаткова. Де навчалося 12 учнів, їх навчали і виховували 18 вчителів 3 виховате-лі, 1 піонерважата. Крім денної школи при Стрільницькій школі працював кон-сультпункт шаргородської заочної середньої школи, в якому навчалося: в ІХ кл. – 12 уч., в Х кл. – 15 уч., ХІ кл. – 10 уч., які одержали атестати про середню освіту. В своєму розпорядженні к-ки та учні мали 3 бібліотеки: Стрільницька сільська з фондом 11095 книг, лопатинецька – 9800 книг та шкільна, яка мала 6300 книг та підручників, якими безкоштовно забезпечені учні та вчителі шко-ли. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала гарячим харчуванням учнів та вчителів. Населення колгоспу обслуговували 5 магазинів: промтоварний, змішаний. 2 продуктових, 1 господарський, в яких працювало 7 продавців. В Стрільниках працював приймальний пункт Шаргородського побу-тового комбінату по пошиву одежі, де працювало 3 працівники. В колгоспі пра-цювали клуб та будинок культури, де демонструвалися кінокартини і працюва-ли гуртки самодіяльності. Для медичного обслуговування працювало 2 медич-них пункти, які обслуговували 5 медичних працівники. Населеня к-пу випису-вало 1242 газети, 815 журналів. В с Стрільниках працювало поштове відділен-ня та ощадна каса. Яки обслуговували 10 працівників. Було 625 пенсіонерів, яким виплачували 29135 крб пенсії. Ощадна каса мала 900 вкладчиків, які збе-рігали 1522000 крб. Колгоспники мали 38 власних автомашин, з них: в Стріль-никах 60 шт, в Лопатинцях 34 шт, 160 шт, понад 800 телевізорів, 520 газових плит, , 400 холодильників та інших пуботових приладів. Всі будинки сіл радіо-фіковані. В цьому році проведено телефонний зв’язок між установами, праців-никами установ та фермами. Для цього на поштовому відділенні Стрільник встановлено сільську АТС. Села обслуговує автобус, який рухається по марш-руту: Шаргород-Лопатинці-Стрільники-Деребчинка-Шаргород, який прибував щоденно два рази на день у 8 годин ранку і 15 годин дня. В цьому році 9 Трав-ня в День Перемоги було відзначено сорокаріччя Перемоги визволення Шарго-родського р-ну від німецьких загарбників приїхали колишні воїни-визволителі 133 Червонопрапорної, Смоленської орденів Суворова і Богдана Хмельницько-го стрілецької дивізії. Для зустрічі їх біля с/Ради зібралося все населення села. Учасники війни святково одягнені з боєвими нагородами вийшли на зустріч з визволителями нашого села від загарбників. Гарно прибраний майдан. Перед входом гасло: “Палкий привіт визволителям Шаргородщини”. І ось нарешті пі-д’їхав автобус із колишніми фронтовиками. Хлібом-сіллю, теплом, задушевни-ми словами, із слізьми на очах зустріли стрільничани воїнів-визволителів. Дів-чата в вишитих українських костюмах низько вклоняються посивілим фронто-викам, підносят коровай. Грає музика. Навкруги радість, сміх. Щиро вітають жителі села Василя Ципленкова із Горьківської обл., Миколу Савелева з Узбе-кистану, Ганну Ярко з Києва та Ольгу Глівич з Білорусії. Потім гостей запроси-ли до клубу, де відбувся мітинг. До присутних звернувся голова виконкому с/ Ради Богачук Іван. Він запрошує ветеранів-визволителів на сцену, щиро дякує їм за мирне сьогодення. Ветеранів привітав голова к-пу Байдак М.М. Від вете-ранів с Стрільників виступив Єгоров І.І. Від ветеранів-визволителів виступила Ярко Ганна. Ветеранів війни привітали піонери Стрільницької восьмирічної школи, які вручили ветеранам квіти. Далі виступив парторг колгоспу Мелень В.І., який привітав із сорокаріччям Перемоги всіх присутніх на мітингу. Всім ветеранам війни, яких на той час було 116 чоловік, було вручено кожному хліб на рушнику, наручний годинник і нагороджено орденом “Вітчизняної війни” і медаллю “Сорокаріччя перемоги”. Вдовам загиблих воїнів було вручено хліб на рушникові і цінний подарунок. Після митингу в клубі всі пішли до пам’ят-ника загиблим односельчанам де продовжився мітинг, до пам’ятника було по-кладено 75 вінків і юагато квітів. Всіх воїнів було поіменно згадано і вшанова-но хвилиною мовчання. Після мітингу в клубі відбувся святковий концерт. В Стрільниках було закінчено будівництво і передано під с/раду і пошту двопове-рховий будинок на суму 98000 крб. Впорядковано і оборудовано автозарядну майстерню на суму 12000 крб. Встановлено АТЗ для обслуговування колгоспу, ферм, установ сіл та його персоналу, на суму 30000 крб. Побудовано будинок в

саду на суму 7123 крб. На новому кладовищі побудовано ретуальну площадку на суму 2449 крб. В цьому році колгосп мав 248 крб доходу. Колгосп винен де-ржаві до двох міліонів крб. В цьому році було зруйновано в с. Стрільники пра-вославну церкву. Гол. с/ради – Багачук І.П., гол. колгоспу Байдак М.М., Мелень В.І.

1986 р. в с. Стрільниках було дворів 532 з населенням 1197чл. одружилося 10 пар, народилося 16 дітей, померло 18 чол., в с. Лопатинцях 238 дворів з населе-нням 432 чл. одружилося одна пара, народилося двоє дітей, померло 22 чл. всього по к-пі ім. Коцюбинського 770 дворів з населенням 1629 чл. З них пра-цездатних 917 чл. чоловіків 634 і жінок 283. Колгоспниками вироблено 178820 людинодні, кожний день оплачувався по 4 крб. 95 коп. середньомісячна зарп-лата була 125 крб. 73 коп. В к-спі було 4020 га землі і 296 га лісу, 117 га саду.  Колгоспники займалися вирощуванням с/г культур з яких основними були пшениця та цукровий буряк. В цьому році вирощено: 26538ц. зернових та 118853ц. ц/буряків і зайняли 22 місце по району крім землеробства к-ки займа-лися молочним і м’ясним тваринництвом в к-спі було 5 ферм: 2 ВРХ де було 595 корів і 1139шт. молодняку, свиноферма, де було 772 шт. свиней, вівцефер-ма – 991 шт.овець, птицеферма – 3314 шт. курей і гусей, 80 коней. Надоєно мо-лока 12621 цнт. Здано м’яса: яловичин – 2558 цнт. і свинини – 298 цнт. С/гос-подарські роботи були механізірувані. Їх виконували 65 механізатори, які мали в своєму розпорядженні 30 трактори, 7 зернових комбайни, 10 ц/бурячних, 2  кукурудзозбиральних, 3 силосних, 15 тракторних плугів, 25 сіялок і другий с/господарський інвентар. Колгосп обслуговували 34 автомашини, на яких пра-цювали 36 шоферів. На території к-пу працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, де навчалося132 учні та Лопатинецька початкова, де навчалося 8 учнів, де 1 кл. 1 учень, в ІІ кл. 2 уч. і в ІІІ кл. 5 учнів. В школах було 12 вчите-лів, 2 вихователі, 1 піонерважата. Крім денних шкіл при Стрільницькій школі працював консультпункт Шаргородської середньої заочної школи, де навчало-ся в ІХ кл. – 10 уч. в Х кл. – 10 уч. ХІ кл. – 10 уч. В цьому році Стрільницька восьмирічна школа випустила 24 учні, а консультпункт – 10 учнів, які працюю-чи одержали середню освіту. В своєму розпорядженні колгоспники і учні мали три бібліотеки: Стрільницька з фондом 13999 книжок, шкільна – 1703 книги та підручники, де всі учні та вчителі були забезпечені безплатним користуванням та Лопатинецька з фондом 8124 книги. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала гарячим харчуванням учнів та вчителів. Населення к-пу обслуговувало 5 магазинів: 2 продуктових, 1 господарський в яких працю-вало 7 продавців. В с. Стрільниках працював приймальний пункт по пошитю одежі. На території к-пу працювали клуб та будинок культури, в яких демонст-рувалися кінокартини та працювали самодіяльні гуртки. В селах працювало два медичних пункти. Населення колгоспу виписувало 1325 газет та 1218 журналів. В с. Стрільниках працювало поштове відділення та ощадна каса, яка мала до 1000 вкладчиків, які зберігали до півтора мільйона крб. В к-пі було 653 пенсіо-нери, яким виплачували 31193 крб пенсії. Колгоспники мали 39 власних машин і 92 мотоцикли, з них в с Стрільниках 25 автоашин і 59 мотоциклів, в с Лопати-нцях 14 автомашин і 33 мотоцикли 50 велосипедів, 500 телевізорів, 300 газових плит, 200 пральних машин, 300 холодильників та других побутових приладів. Між організаціями, фермами та службовими особами був телефонний зв’язок. Населення колгоспу обслуговував автобус, який приходив щоденно у 8 годин ранку і 15 годин дня по маршруту Шаргород-Лопатинці-Стрільники-Мала Де-ребчинка- Шаргород. В цьому році було замінено в с Стрільниках електролінію залізобетонними стовпами іалюміньовим проводом. В цьому році побудовано два чотирирядних корівники на 200 голів на суму 148255 крб. і 105908 крб та корівник в с Лопатинцях111684 крб вівцецех на суму 10292 крб асфвальтна дорога на суму134246 крб силосна яма на суму 81606 крб. Колгосп доходу не має. Перед державою має заборгованість до двох мільйонів. Причиною відста-вання колгоспу є плинність кадрів, особливо голів к-пу, яких після війни було 23, ось їх поіменний список Бранюк М., Козій Й., Орещак О., Понько І., Соро-копуд П., Павлюк І., Галуза П., Гончарук О., Новіцький П., Бранюк І., Півтара-ніс А., Шкільняк К., об’єднаного к-пу: Романишен І., Балан І., Сірук П., Радіо-нов І., Москалюк П., Задунай І., Петрик Д., Ліщина А., Боровський П., Попов В.І., Байдак М.М.  

В 1987р. в с. Стрільниках було 509 дворів в яких проживало 1176 чол. В селі Лопатинцях було 249 дворів де проживало 428 чол. в колгоспі було 720 трудоспособних з них: 389 чоловік і 313 жінок, пенсіонерів було 651чл. та 251 підліткок. Народилося дітей с. Стрільниках 11, в с. Лопатинцях 1, разом по к-спі 12 дітей. Померло по с. Стрільниках – 20 чл. по с. Лопатинцях – 13. Шлюбів по с/раді було 18, але більшість з них виїхало за межі колгоспу. В цьому році трудоспособне населення к-спу виробило 161000 людоднів, оплата одного лю-динодня становила 5 крб.97 коп. середня місячна зарплата бу-ла 140 крб. В к-спі було землі 3171га., 299га. лісу, 81га.саду. К-ки займалися вирощуванням зернових, технічних культур та тваринництвом.В к-пі вирощено 53203ц. зерна по 31,8ц з га, 133078ц.ц/буряків/ по 272,5 ц. з га./. Продано державі 2950ц. зер-на і 15365ц. ц/буряка. Колгоспники крім рільництва займалися тваринництвом. В к-спі було 5 ферм з них 2 ВРХ, де нараховувалося 1870 шт. тварин, свинофе-рма де було де було 964шт. свиней, вівцеферма 1107шт.овець, птицеферма – 2266шт.гусей, 105 сімей бджіл, 114 шт. було коней. Ферми ВРХ мали 520 дій-них корів, від яких надоєно 12066 л. молока, в середньому по 2165 л. молока від корови. К-п продав державі 11829 ц. молока, 2182 ц. м’яса, 16 тисяч шт. яєць. В цьому році добуто 14 ц. меду, виловлено 62 ц. риби, настрижено 19ц. вовни, в саду було зібрано 3502 ц. яблук. Всі роботи в колгоспі виконувалися механізовано, в яких брали участь 16 гусеничних трактори, 19 колісних, 9 зе-рнових комбайни, 4 бурякових, 1 кукурудзяний комбайн та багато інших с/господарських машин та механізмів, на яких працювало 69 механізаторів. К-п і колгоспників обслуговували 30 автомашин, на яких працювало 34 шофери. В колгоспі також було 3 легкових автомашини /бобики/, які були в розпоряджені голови к-пу, аг-ронома та парторга. В к-спі було огородництво, яким керував бригадир Сокир-ка М.Ф., була створена окрема огородня ланка, яку очолювала інвалід Костру-бей О.В. Огородня ланка в цьому році виростила і зібрала 1210 ц. капусти, 612 ц. огірків, 2380 ц. помідор, та інші овочеві культури. Огородня бригада викона-ла план на 200 % і зайняла друге місце місце по району. Незважаючи на досягнуте внаслідок безгосподарності керівників, частини врожаю помідор та капусти загинуло в буртах на полі, причиною цього було завищення цін під час реалізації продукції, а тому колгоспники закупили овочі на ринку де вони були дешеві. На території Стрільницької с/Ради працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна школа де навчалося 126 уч. та Лопатин-ська початкова, де навчалося 4 учні, в 1кл. – 1 уч., в 2 кл. – 1 уч., і в 3кл. – 2уч. Разом в школах працювало 13 вчителів, 2 вихователі і піонервожата. В школах учнів обслуговувало 4 техпрацівниці та два поварі. В цьому році із школи випу-щено 15 учнів, з яких в к-спі залишилося 3, причиною виїзду молоді із к-пу є погане культурне і побутове обслуговування населення, немає будинка культу-ри, побуту, водопостачання, спортивного комплексу, погано організовано робо-ту художніх гуртків, яких небуло де працювати бо клуб був цілий рік в аварій-ному стані, погано упорядковано центр села, немає підходу і під’їзду до бані сама баня працювала погано. При Стрільницькій школі був закритий консульт-пункт Шаргородської заочної середньої школи, який працював з 1963р. В своє-му розпоряджені к-ки та учні мали три бібліотеки: Стрільницька сільська з фо-ндом 11000 книжок, Лопатинецька сільська з фондом 7000 книжок та Стрільни-цька шкільна з фондом 3035 книжок та підручників. Всі учні школи та вчителі були забезпечені безплатним користуванням підручниками. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала горячими обідами учнів та вчите-лів. Населення к-спу обслуговувало чотири магазини: в с.Стрільниках промто-варним, продуктовий та господарський, в с.Лопатинцях змішаний. В Стрільни-ках працював приймально-пошивочний пункт Шаргородського побутового комбінату. На території к-пу був в с Лопатинцях будинок культури, а в с Стрі-льниках – клуб, в яких крім кіно і танців ніякі гуртки не працювали. На відзна-чення 70-річчя Велико-го Жовтня було організовано хор та вокально-інструме-нтальний ансамбль, які після відзначення розійшлися тому, що не було худож-нього керівника і клуб був в аварійному стані. В селах працювало два медпун-кти, які обслуговували чотири медпрацівники та техпрацівники. В Стрільниках працювало поштове відділення та ощадна каса, де працювало три службовці і чотири поштарі. Колгоспники в цьому році виписували 2580 газет і 3800 жур-налів. Ощадкаса мала 1050 вкладчииків, які зберігали до півтора мільйона крб грошей. В к-пі було 651 пенсіонер, яким виплачували 32100 крб пенсій в мі-сяць. Колгоспники в своєму користуванні мали власних 50 легкових машин, 100 мотоциклів і 150 велосипедів. В с Стрільниках було 34 легкових машин і 67 мотоцикли, а в Лопатинцях – 16 легкових машин і 33 мотоцикли. Колгоспники в своєму розпорядженні мали понад 560 телевізори, 350 газових плит, 250 пра-льних машин, понад 320 холодильників та других побутових приладів. В Стрі-льницькому поштовому відділенні працювала АТС, яка обслуговувала органі-зації, ферми та службові особи телефонним зв’язком. Населення сіл обслугову-вав автобус, який проходив щоденно у 8 годин ранку і 15 годин дня по маршру-ту: Шаргород-Лопатинці-Стрільники-Мала Деребчинка-Шаргород. В цьому ро-ці в колгоспі велося будівництво, на яке було витрачено 170 тисяч крб. Було побудовано: водонапірну башту на суму 5872 крб, сушарку на 5500 крб, сило-сна яма на 1300 крб, силосна яма з панелями на 8500 крб, склад для с/Ради на 5500 крб, куплено для парторга жилий будинок на 6600 крб та витрачено на достройку та ремонт його 17790 крб. Чистого доходу к-п в цьому році мав 600 тисяч крб, збитку – 72000 крб. Головою колгоспу був Байдак М.М. Побудовано асфальтовану дорогу на 42100 крб.

         1988 рік. В селі Стрільниках було 514 дворів і проживало1173 чоловік, в с Лопатинцях – 226 дворів і проживало 397 чоловік. З них працездатних: 576 чоловік, 158 жінок і 14 підлітків. Пенсіонерів по Стрільницькій с/Раді 651 чл., яким виплачується щомісячно 34725 крб пенсії, частина з них працює на вироб-ництві . Народилося дітей в с Стрільниках – 10, п’ять хлопчиків і п’ять дівчат. В с Лопатинцях 3 хлопчики, всього по с/Раді народилося 13 дітей. Померло в с Стрільниках 25 чоловік, з них 12 чоловік і 13 жінок, в с Лопатинцях померлдо 12 чоловік, з них 7 чоловік і 5 жінок. Одружилося по Стрільницькій с/Раді 10 пар, але більшість з них виїхала за межі села. В цьому році трудоспособне на-селення к-пу ім. Коцюбинського виробило 153302 людинодні, оплата одного дня становила 6,29 крб середня місячна зарплата становила 180 крб. на оплату людиноднів колгосп витратив 264269 крб 58 коп. В к-пі було 4018 га землі, 370 га лісу і 80 га саду. Колгоспники в цьому році займалися вирощуванням зерно-вих культур і тваринництвом. В к-пі вирощено 35377 цнт зернових по 24 цнт з га. Цукрових буряків 7114 цнт, в т. ч. по 140 цнт з га. По вирощеню ц/буряків наш колгсп зайняв останнє місце не лише в районі, а і в області. Остані місяці к-п зайняв в районі по вирощені по 3,8 ц. з га. соняшника по 15,6ц. з га., проса – 12,8 ц. з га.

Колгосп продав державі 22692ц. зерна, ц/буряків. Крім вирощення зер-нових технічних культур, колгоспники були заняті тваринництвом. В к-пі було дві ферми ВРХ, в яких налічувалося 1983шт. худоби, з них 520 дійних корів від яких надоєно 13556ц. молока, на одну дійну корову надоєно по 2607кл. молока. Крім ВРХ в к-спі було 1142 шт. свиней, 967 шт. овець, 2879 гусей, 120 шт. ко-ней та 110 сімей бджіл. З тваринництва продано державі: 13416ц. м’яса, 36000 шт. яєць, 6 ц. меду, 110 ц. риби, 8,5 ц. вовни також продано державі 3465ц. яб-лук. Для виконання робіт та обслуговування колгоспного виробництва в колго-спі було: 19 гусеничних тракторів, 19 колісних, 10 зернових комбайнів, 5 ком-байнів для цукрових буряків, 4 кукурузозбиральних комбайни, яких обслугову-вали і ними пррацювали 8 механізаторів. В к-пі було 28 грузових і 4 легкових машин на яких працювало 41 шофер. 18 га. землі в к-пі займало городництво, де вирощено1523ц. капусти, 131ц. огірків, 120 ц. буряків. Колгосп в цьому році поніс збитки по вирощеню: гречки, гороху, соняшника, проса, ц/буряків, карто-плі, по цих культурах к-п заняв останні місця по району. Також ни краще себе показала і городня бригада, де бригадиром Сокирка М.Ф. коли в 1987р. вона займала друге місце по району то в цьому році вона опини-лася на шостому. Також к-п поніс втрати на збирані кукурудзи тому, що після не була зачищена площа і частина качанів було приорано, що послужило масовому розмноженню мишей. Були збитки і по тваринництві. А тому всі збитки в к-пі становлять 13500 крб. / з повідомлення районного працівника на подання інформації 10 лютого 1989р./

На території Стрільницької с/ради працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, в якій навчалося 124 учні та Лопатинецька початкова, де навчало-ся три учні. Їх навчали 13 вчителів і піонерважата, обслуговували: 4 техпраців-ниці і два поварі. Школа в цьому році випустила 23 учні, з яких 8 хлопчиків залишилося в к-спі. Колгоспники та учні сіл у своєму розпоряджені мали три бібліотеки Стрільницька з фондом 12000 книжок, Лопатинецька – 8000 книг та Стрільницька шкільна з фондом художніх книжок та підручників 2300 шт. всі учні та вчителі школи забезпечені безплатним користуванням підручниками та методичною літературою. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала гарячими обідами учнів та вчителів. Населення сіл обслуговува-ли чотири магазини: в селі Стрільниках: промтоварний, продовольчий і госпо-дарський в с.Лопатинцях – змішаний. Села регулярно були забезпечені товара-ми, продуктами, хлібом, на сахар було уведено карточки, по яких на місяць видавали по 1,5 – 2 кг. на особу. В с. Стрільниках працював приймальнопошив-ний пункт Шаргородського побутового комбінату. В с. Лопатинцях був буди-нок культури, в якому навіть кіно не демонструвалося, бо не було молоді. В Стрільницькому клубі демонструвалося кіно, танці та виступи вокально-інстру-ментального ансамблю. В селах погано провадилася культурномасова робота, не було організовано жодного гуртка. В селах працювало два медичних пункти, які обслуговували чотири медпрацівники. В Стрільниках працювало поштове відділення та ощадкаса, яких обслуговувало три службовці та п’ять поштарів. Населення сіл в цьому році виписало 1320 газет і 3606 журналів. 651 пенсіоне-рови поштовим відділенням було виплачено 34725 крб пенсії. Ощадкаса мала 1199 вкладчеків, зберігають 2 млн. 333 тис. крб. Населення сіл у своєму влас-ному користуванні мали 51 власну машину, 109 мотоциклів та більше 160 вело-сипедів. З них в с Стрільниках: 36 машин і 79 мотоциклів, по Лопатинцях – 15 машин і 30 мотоциклів. Колгоспники у своєму користуванні мали понад 350 га-зових плит. В с Стрільниках працювала баня, яка побудована на гарному місці, завжди коло неї росте травичка, до неї підходить три вулиці, але ними ні про-йти, ні проїхати. На одну з вулиць виливається з бані вода й вона розмокла і вона розмокла, друга коротка всього 300-400 м, яку можна висипати, але к-п уже три роки висипає і не може висипати. При поштовому віддленні працювала АТС, яка обслуговувала організації, фери та службові особи села Стрільник та Лопатинець. Села обслуговував автобус, який щоденно приходив у 8 годин ра-нку і 15 годин дня по маршруту Лопатинці-Стрільники-Мала Деребчинка-Шар-город і навпаки. Колгосп у цьому році мав до 1,5 міль. Чистого доходу було 695 тисяч, збитку 13500 крб. В цьому році було збудовано і добудовано: пило-рама – 3897 крб. Добудова будинку спеціалістів 7531 крб, будівництво будки біля майстерні 1390 крб, добудова веранди до будинку спеціалістів 8890 крб, добудова веранди до с/Ради – 1926 крб, будівництво піднавісу в саду 886 крб., будівництво електролінії  на вівчарні – 390 крб., добудова 4-х рядного корівни-ка – 2074 крб. і того витрачено на будівництво по к-пу за 1988 рік – 26985крб. Крім будівництва закуплено техніки на суму 173758 крб. Разом по к-пу витра-чено грошей за 1988рік – 200743 крб. Керівники к-спу: Байдак Матвій Матвійо-вич, парторг Нежбірський І.І., агроном к-пу Хитрук В.Г. бригадир рільничої бригади Семенюк Г.М., бригадири тракторних бригад Залісний В.Д., Слабчук І.І. Профспілка ко-спу, яку очолював Котик І.О. допомагала парторганізації по підвищеню освіти і формуванні політичної культури та світомого ставлення до роботи членів спілки. Добивалася усвідомлення шляхів здійснення політичної та економічної реформи. Профспілка допомагала в організації школи соціаліс-тичного господарювання. Крім виробничої роботи профспілка займалася оздо-ровчою роботою. Протягом 1988 року оздоровлено по путівках профспілки 18 членів спілки, якща відпочивали та лікуватися на курортах та санаторіях. В колгоспі ім. Коцюбинського є 55 комуністів і 25 комсомольців. Більшість комуністі і комсомольців охоплено організованим формами навчання. Було створено і діяли семінари соціалістичного господарювання. Діяльність партій-ної і комсомольської організації по підвищенню ролі освіти у формувані полі-тичної культури надрів мало відповідала вимогам перебудови. Ця робота вела-ся без врахування обстановки вимог до керівників, усіх працюючих за їх ділові, моральні і професійні якості. На всі комуністи і комсомольці, кадри виборчого активу усвідомили шляхи здійснення політичної реформи. Бюро парторганіза-ції не завжди проявляло високу вимогливість до комуністів – керівників, спеці-алісті за інціативне, творче ставлення до справи. Незадовільно працювала шко-ла соціалістичного господарювання. Недоліки по підвищенню політичної куль-тури кадрів негативно позначилася на господарських результатах. За 1988 рік виконанні плани лише по молоці, меду, рибі та вовні. Державі недодано 8914ц. зерна, 94650ц. цукрових буряків та інших культур. Низька залишається урожа-йність зернових та цукрових буряків. Незадовільно впроваджуються прогресив-ні форми організації та оплати праці.

Відстала соціальна сфера. Молодь, особливо дівчата, не залишаються в селі. Смертність за даними в 1988 році в два рази перевищує народжуваність. Постійно скорочується кількість працюючих в колгоспі. Бюро парторганізації начолі з секретарем Нежбірським І.І. ураховано наявні недоліки, зобов’язалося вжити невідкладних заходів по підвищенню ролі політичної та виробничо-економічної освіти у формуванні політичної культури кадрів.

1989 рік в с. Стрільниках було 499 дворів де проживало 1171 чл. в с. Ло-патинцях було 229 дворів з населенням 349 чл. Разом по к-пі нараховується 1561 чл. з них 620 чоловік 941 жінка і 211 підлітків: хлопчиків 111, дівчаток 100.

З усього в ко-спі 547 працездатних, 644 пенсіонери, яким виплачують 46425 крб. в місяць. В 1989 році в с. Стрільниках народилося 5 хлопчиків і 4 дівчинки. В с. Лопатинцях 1 хлопчик. Всього по к-пі народилося 10 дітей. В с. Стрільниках померло 15 чоловік, 13 жінок, в с.Лопатинці 5 чоловік і 3 жінки, всього по к-пі померло 36 чоловік. Одружилося по Стрільницькій сільській раді 10 пар, з яких 7 виїхало в місто, 3 залишилося в к-пі. Із Стрільницької восьми-річної школи випущено 20 учнів, з яких 4 учні залишилося в к-пі, решта виїха-ли в міста. В к-пі було 4018 га. землі 370 га лісу і 80 га саду. Колгоспники зай-малися вирощенням зернових, технічних культур і тваринництвом. 547 працез-датних к-ків виробили 146614 людинодні, за що їм виплачено 125064 крб. Один людинодень коштував 8 крб 53 коп. Середня місячна зарплата к-ка становила 190 крб. В колгоспі вирощено 49784 цнт по 31,8 цнт зернових, 26746 цнт ц/бу-ряків по 375 цнт з га. По взятих зобов’язаннях колгосп по зернових виконав план на 110,7 %, по ц/б на 137,2 %, але по району к-п зайняв середні і передос-танні місця. К-п продав державі 25546 цнт зерна, 1165677 цнт ц/б. Крім виро-щення зернових та технічних культур к-ки займалися тваринництвом. В к-пі було 2 ферми, на яких було 1863 тварин, з них: 520 дійних корів. Надоєно 13441 кг молока, що становить 2584 кг на дійну корову. В колгоспі була свино-ферма, де було 1079 шт свиней, вівцеферма – 900 шт овець, птцеферма – 2144 шт гусей, 15 коней, 130 вуликів бджіл. Вироблено в к-пі 17 цнт меду, виловле-но 16 цнт риби, зібрано 29000 шт яєць, 7,5 цнт вовни, вирощено 5344 цнт яб-лук. Огородня бригада на площі 16 га виростила 3936 цнт овочів по 246 цнт з га і зайняли друге місце по району. Державі продано 128671 цнт молока, 2658 цнт м’яса, 29000 шт яєць. Для виконання робіт та обслуговування колгоспного ви-робництва в колгоспі 18 гусеничних трактори, 17 колісних, 11 зернових комба-йни, 5 по збираню ц/б, 2 кукурудзяних комбайни, 6 гичкозбирачі, 5 силосних к-ни, їх обслуговували 75 механізатори. В к-пі було 35 грузових машин, 3 легко-вих, яких обслуговували 45 шоферів. 4 лютого 1990 року відбулися звітні збори за 1989 рік. До них готувалися не лише правління колгоспу і трудівники, а і аматори сцени, які підготували для односельців постановку п’єси “Наталка Полтавка”, в якій взяли участь вчителі, медпрцівники, к-ки під керівництвом учителя-пенсіонера Кострубея П.В. Юні ленінці школи привітали земляків-зем-леробів і тваринників к-пу. Але загальному святковому піднесенні псував ста-рий аварійний клуб. Тут навіть не вистачало місць для всіх хто прийшов на збо-ри. Трудівники к-пу зуміли знчно підвищити врожайність зернових та ц/б. Тут відзначено кращих працелюбів:це бурякова ланка В.М. Гурняк села Лопати-нець, яка виростила по 480 цнт ц/б з кожного га, комбайнер М.І. Павлюк, який намолотив понад 540 цнт зерна, доярка Т.Я. Ворошилович, яка надоїла по 3276 кг молока від кожної корови багато інших майстрів виробництва. Однако орга-нізатори виробництва, спеціалісти с/г, очолювали голова к-пу Байдак М.М. та парторг к-пу Нежбірський І.І. не впроваджували в життя нові організації та оп-лати праці і через пасивність к-п не виконав планових завдань. З чотири роки п’ятирічки к-п заборгував державі 1602 т зерна, 14080 цнт ц/сировини, 326 т молока, 34 т картоплі, 17 т соняшника. Короткострові позички державі к-п ви-нен 448000 крб, довгострокові 1088000 крб. За 9 років головування Байдак М.М. в соціальній сфері нічого не зробив. Немає будина культури, будинка бита, аварійн баня, до якої не висипана дорога, по селу є висипано кілька ву-лиць, які в складчину самотужки це зробили. В цьому році почато будівництво водопроводу, але робилося не систематично, що привело до обвалів траншей, погнуття та розривів труб, а тому водопровід не проведений. Колгосп в цьому році мав дохід 811000 крб. Колгосп в цьому році витратив на будівництво 141000 крб: будинок механізатора 139485 крб, добудова веранд в с Лопатинцях та Стрільницької с/Ради 1550 крб. Придбано с/г техніки на суму 199000 крб, оз-доровлено 18 колгоспників. Побут і життя колгоспників. На території Стріль-ницької с/Ради працювало дві школи: Стрільницька восьмирічна, якій навчало-ся 221 учень та Лопатинецька початкова, де навчалося 6 учнів. Їх навчали 14 вчителів. Колгоспники та учні у своєму розпорядженні мали три бібліотеки: Стрільницька сільська з фондом  9154 книжки, Стрільницька шкільна – 8545 книжок та 3123 підручників, Лопатинецька – 8050 книжок. При Стрільницькій школі працювала їдальня, яка забезпечувала гарячими обідами учнів та учите-лів. При будинку механізатора працювала столова, яка забезпечувала харчува-нням механізаторів к-пу. Населення к-пу обслуговували три магазини: промто-варний, змішаний та продуктовий, господарський був закритий через аварій-ність приміщення. Села регулярно постачали хлібом і продуктами. На сахар, мило, пральний порошок було введено карточну систему. В с Стрільниках під-пільно працював будинок бита, який був “закритий  у травні м-ці, через аварій-ність приміщення. В Стрільницькому клубі відбувалися кіно, танці та поставле-ння п’єси “Наталка Полтавка”. Примусово збирали хоровий гурток, щоб відбу-ти фестиваль в р-ні. Наведені порядки біля магазинів та клубу, оббили штахета-ми, поробили вертушки. Але в центрі с Стрільник так і залишився обдертий аварійний “Будинок бита”, куди страшно заходити і так його ніхто не ремонту-вав. На території к-пу працювало два медичних пункти в с Лопатинцях в с Стрільниках, де завідуючим був Кондратюк М.Г. – це один з працівників, який найбільше проявляв милсердя до хворих, пристарілих та дітей, його в любий час пори року, дня чи ночі можна здибати, як він спішить на допомогу потерпі-лим. В с Стрільниках працювало поштове відділення та ощадна каса, які обслу-говували чотири працівники і п’ять поштарів. Населення цього року виписува-ло: 1067 журналів 3133 газети. Ощадна каса цоього року мала 1312 вкладчиків, які зберігали 2512774 крб. Населення сіл обслуговував автобус, який щодено приходив в села о 8 годині ранку і о 15 год. дня по маршруту с Лопатинці-Стрі-льники-Мала Деребчинка-Шаргород і навпаки. При поштовому відділенні пра-цювала АТС, яка обслуговувала організації, ферми та службові особи сіл Стрі-льник і Лопатинець. Населення в своєму користуванні мало: по с Стрільниках 33 легкових машин і 175 мотоциклів, по с Лопатинцях 14 легкових машин і 37 мотоциклів. В обох селах до 100 велосипедів, понад 600 телевізорів, до 400 холодильників, до 500 газових плит, до 200 пральних машин та багато радіо і електроапаратури. В с Стрільниках працювала баня, яка потребувала капіталь-ного ремонту, поржавіли водопровідні труби, не справні душові лійки, немає стічної ями, не висипана до бані дорога.

125-річчя з дня народження М.М. Коцюбинського.

17 вересня, в неділю 1989 року відзначалося 125-річчя з дня народження М.М. Коцюбинського. На свято зв’язане з іменем сина українського народу, письменника-демократа М.М. Коцюбинського, що відбулося в селі Лопатинцях вийшли всі жителі села і приїзджі гості. Сюда на відзначенння 125-річчя з дня народження М.М. Коцюбинського приїхли письменники з Києва, Львова, Він-ниці, прибули делегації з усіх сіл Шаргородщини, із Фалештського р-ну Мол-давської РСР. Люди прийшли віддати данину шани і пам’яті видатному майст-ру безсмертного слова. Найурочистіший момент свята – це відкриття пам’ятни-ка М.М. Коцюбинському в с Лопатинцях. Мітинг присвячений цій події відк-рив голова виконкому Стрільницької с/Ради В.О. Калкатин. З привітанням вис-тупили: секретар райкому партії О.С. Боярський, письменник і редактор журна-лу “Київ” П.М. Перебийніс, директор Лопатинецької школи А.Г. Ксьондз. По-чесне право відкриття погруддя надається ветерану війни і прці І.Ф. Андрухо-ву, письменнику, нашому землякові П.М. перебийносу та учениці місцевої школи Лілі Хитрук. Свято продовжується на майданчику перед сільським клу-бом. Його розпочинають ведучі Наталя Загурна та Ганна Сторож. Учасників свята вітає другий секретар райкому партії П.І. Васильченко. Учасників свята вітає фольклорнийколектив Рахнянської середньої школи, вони виконали укра-їнські народні пісні та танці. Ведучі розповідають присутнім про сторінки жит-тя і творчість письменника. Що М.М. Коцюбинський у 1891-1892 роках був домашнім учителем в Лопатинецького бухгалтера місцевої цукроварні, де був написаний на місцевому матеріалі твір “Фата моргана” та інші твори. Далі на імпровізованій сцені – сімейний ансамбль заслуженого працівника культури УРСР    В.Ф. Білоконь з Михайлівки, який виконує українську народну пісню “Йшли корови із діброви”, яку колись любив слухати М.М. Коцюбинський. Виступають учасники художньої самодіяльності Стрільницької восьмирічної школи, жіночий ансамбль з с Лопатинець, хор-ланка з Івашковець. До присут-ніх звертається голова правління к-пу ім М.М. Коцюбинського М.М. Байдак, який розповідає історію к-пу, про присвоєння йому імені великого письменни-ка. З привітанням виступили вчителька Шаргородської школи К.С. Данилюк, із братньої Молдавії лектор райкому Х.П. Кушнір. На сцену запрошуються пись-менники: Петро Перебийніс, Володимир Забаштанський/Київ/, Володимир Ра-бенчук/Вінниця/, Ярослав Павлюк/Львів/. Вони середечно вітають лопатинчан із святом, зичать їм успіхів у праці, здоров’ї, щастя, читають свої вірші. Як на кожному дні народження не обійшлося без подарків. Іменинниками стали вихо-ванці Лопатинецької початкової школи. Для них було подаровано кольоровий телевізор, який вручив голова райвиконкомуВ.Я. Коновальчук, подаровано бу-ло програвач, книги. Власні вірші читав самодіяльний поет із с Хоменок С.Г. Дарчук. Для присутніх співала дипломант Всесоюзного конкурсу самодіяльних митців Любов Подоляк, яка виконала пісню “Рідні сестри берези” і “Явір і Яво-рина”. Були в Лопатинцях пісні, танці, була жвава торгівля промисловими та продовольчими товарами. Було свято гучне, веселе і бурхливе.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

На день 300 річчя в селі Стрільниках було: 544 двори з населенням 1258 осіб, з них: 541 чоловік, 717 жінок, 183 підлітки з них 113 учнів. В селі було: 443 працздтних, 632 пенсіонери. По національності 98 % українців і 2 % інших націй. В селі цього року народилося: 23 дітей, 11 хлопчиків і 12 дівчаток. Цього року одружилося 7 пар, з них залишалося в селі 4 парі. Цього року померло 21 особа: 17 жінок і 4 чоловіки. В селі було 38 легкових машин і 64 мотоцикли. В селі працювало 450 радіоточок і 24 телефони. В сільській ощадкасі було 1357 вкладчиків, які зберігали 2901126 крб грошей.

В колгоспі цього року зібрали: 57493 цнт. зернових по 38,4 цнт. з га, 99557 цнт. ц/буряків по 226,3 цнт з га. Продано державі: 21247 цнт зерна, 99557 цнт. ц/буряків, 13356 цнт молока, 1928 цнт м’яса.

В селі введено карточки та купони споживача на продукти та промислові товари. В цьому році почав рухатися електропоїзд через Рахни Лісові Київ-Вапнярка, Вапнярка-Київ.