Війна і окупація

Весна 1941 рік. Вчасно відсіялося село, земля дружньо відпарувала і прийняла з любов’ю в своє лоно ярину і інше збіжжя і як мати дала життя. 22 червня, ранок, вже на небосхилі зійшла ранкова зоря, тиша і мир на Землі. А в цей час за Дністром вже тлумилося підступне зло, вже націлювало своє жало на наші лани, вишневі сади, на нашу працелюбну душу. А в 4 години ранку вся за Дністрянська армада фашизму ринула на нашу Батьківщину, так началася ВІЙ-НА. Всі чоловікибули мобілізовані на фронт, в селі залишилися жінки, приста-рілі та підлітки. Бою в нашому селі не було, була лише перестрілка між розвід-кою, внаслідок чого було вбито одного червоноармійця, документів у нього не було і внас похоронений як невідомий солдат. При виході із села був убитий німецький розвідник і похоронений при дорозі в Рахнянському саду. З м Шпи-кова було випущено два снаради , один з них відбив вугол хати в селянина Фа-їни Мойсея, але нікого не вбило, ні ранило. Так з’явилися в село непрохані “го-сті” німці і румуни. Припинився зв’язок з навколишнім світом. Заніміло село цвинтарною тишею, навіть півні замовчали. Тільки чулося то в одному кутку, то в іншому кутку села завивання собак. Чують біду – казали жінки. А в селі розкушували окупанти. На городах, просто в буйно розквітлій картоплі отабо-рилися кінні обози, в садках горіли вогнища, тут смажили і варили все, що зна-ходили окупанти в курниках, хлівах та хатах. Селом тільки і чути було: матка млеко! Матко яйко! Матка цуйка/горілка/. Окупанти заберали все, що попадало на очі, чистили комірчини, ловили птицю, різали худобу, тут же їх патрошили, варили чи пекли і поїдали. Діти ховалися в закапелках, молоді жінки і дівчата вимазувалися в сажу, посипали голови попелом, напинали на себе лахміття, щоб не привертати погляд ворогів. Сиділи в погребах, хатах та ямах. В селі за-лишилося мало живності тільки кістки та черепи валялися по садах та городах, над якими роїлися хмари мух. Завойовники  пішли далі, сіяти смерть і горе на нашій землі. Коли німці вийшли із села, селяни почали розбирати з к-пу рема-нент та худобу. Вся окупована територія між р. Дністром та р. Бугом, була від-дана Румунії, яку називали Трансністрією. В м. Шпикові було утворено район-ну префектуру, яку очолили претор і староста району Сокур. Для охорони їх було утворено пост жандармерії, в якій служили представники сігуранти – син-ки румунських багатіїв – бояр, яких власті берегли від фронту. Після встанов-лення влади в районі, в село приїхали румуни з районним старостою Сокуром. Все населення села було зігнано до сільської Ради, яку переіменували на При-марію. Першим узяв слово староста району Сокур. Він сказав: “Панове селяни, славні війська непереможної Німеччини і Румунії звільнили нас від більшови-ків і встановили нові порядки. За радянського режиму до вас приїзджали комі-сари, а тепер приїхав я – як бачите простий мужик. Ми з нетерпінням чекали панів визволителів і показав жандармів, що стояли в нього за плечима. А тепер я волею господа Бога і румунської адміністрації став районним старостою і служитиму новій владі вірно. Отож, уповноважений нині заявити вам, що колгоспів у вашому селі не буде, будуть общини: к-п “Соцгосподар” – “Преве-дерія”, к-п “Будьоного” буде – “Реведерія”, к-п “Політвідділ” буде – “Альбіна” (бджола). Очолюють їх голови общин. Все те, що забрали з общин: реманент, худобу, і зерно знести і звезти протягом суток. За невиконання розпорядження – розстріл. Всі ви мусите сумлінно працювати в общинах, ухилення від роботи, саботаж каратимуться розстрілом. За всілякі плітки про фюрера Гітлера, про короля Міхая, чи нашого покровителя Йона Антонеску, який уже став марша-лом, за неповагу до військ, які визволили нас від більшовиків, за неповагу до теперішніх місцевих властей теж розстріл. Для встановлення влади на селі пот-рібно обрати старосту села і поліцаїв. Хто хоче служити новій владі добровіль-но? Що немає охочих? Немає охочих? Тоді давайте оберемо всі разом. Старос-тою села було обрано Шкільняка Василя Ільковича, а поліцаями: Чорнія Онисія / старший /, Пікула Мефодій, Галузяк Семен та Волошенюк Павло. На допомо-гу їм було прислано три жандарми: Микола / старший /, Василь та Іван. Самий нахабний і злющий був Микола, який носив завжди нагая з металевим наконеч-ником і збивав людей нізащо. Обрані староста і поліцаї особливого вреда не ро-били, ні кого не били і не вбивали. Румуни були на квартирі у Галузи Івана, ку-ди комірники їм щоденно носили продукти і обов’язково курку, яку вимінюва-ли на зерно. Самі румуни не грабували. В селі гнали горілку з буряків, пили і румунів напували, щоб побільше спали, щоб не вешталися і не бачили, що ро-биться в селі і на полі. А тим часом селяни брали зерно, буряки і все таскали по домах , що припасти собі на зиму. І все те, що робили при румунах увійшло у звичку брати все, що погано лежить. Ніхто не йшов додому з голими руками, бодай бурячок або жменьку якоїсь пашні в кишені принесе, а з пустими руками додому не прийде. Ця звичка вкорінилась і в дітей і довго продовжувалася на-віть після окупації. Брали все, що тільки попадало в руки.

         Головою Стрільницької общини Альбіна було обрано Шкільняка Кирила Ів., а бухгалтером Пікулу Гната Тим. Які цілком оправдали довір’я односель-чан. Затягували обмолот зерна, затягували вивіз зерна, давали пайок населенню по три рази на один і той список. Румунські жандарми, які наїзжали з префек-тури, жорстоко поводилися з населенням, особливо з чоловіками. За найменшу провину били нагаями із свинцевими наконечниками, або просто прикладами гвинтівок. Населення в Німеччину не вивозили, під кінець було складено спи-ски, але під натиском Радянської Армії вивезти не встигли. Члени партії, які не встигли евакуюватися, чи були залишені для підпільної роботи, були облікова-ні впретурі і кожного тижня їздили на реєстрацію. За підозріння в зв’язку з під-піллям було арештовано комуніста Бранюка Антона Юх. Його забрали в Шпи-ківську жандармерію піддано катуванню і розстріляно.

         Взимку 1944 році з наближенням фронту німці приїхали в село за проду-ктами, з ними за переводчика приїхав Рахнянський поліцай. Набравши продук-тів німці виїхали, а поліцай-переводчик залишився на весіллі Сокирки Михайла Ф. Коли його угостили, за що він повинен був подякувати і піти спати, він зна-хабнів, почав стріляти і розігнав все весілля. На весіллі був Дзюба Феофан, який не стерпів нахабства, узнав, що його поведуть до старости, зробив засидку з селянином Боїлою Андрієм біля молодої Шевчук Ольги Ф. І коли дежурний по примарії Гончарук Ісак вів поліцая до старости напали на нього і убили. Убивши поліцая, не затягли його десь подальше від весілля молодої. Вранці, коли брали воду на весілля то побачили жирні червоні п’ятна на воді, так було виявлено і витягнуто поліцая з криниці. Тому вина впала на весільних. На дру-гий день приїхали карателі, зібрали всіх, що були на весіллі і об’явили: якщо ніхто не викаже вбивцю, то кожного хто був на весіллю – того розстріляють. І тоді Дзюба Феофан зрозумів, що він зробив помилку і тепер пострадають не винні люди. Він самвийшов наперед і сказав – я сам убив поліцая – не виказав-ши нікого. Його зараз же зв’язали і забрали в Шпиківську жандармерію, де йо-го піддали катуванню. Після його відправили в м. Тирасполь в тюрму, де його розстріляли. Коли прийшли наші війська то старосту Шкільняка Василя І. і ста-ршого поліцая Чорнія О. відправили в далекі табори, де Чорній Онисій загинув, а Шкільняк Василь повернувсядодому і працював у к-пі. Поліцаї вібували пока-рання на шахтах в Донбасі і теж повернулися і працювали в к-пі.

         Село перебувало під окупацією з 22 липня 1941 року по 17 березня 1944 року . 17 березня 1944 року о 2 годині дня передові частини Радянської Армії без бою увійшли в село і були гостинно з любов’ю зустрінуті населенням села. 24 березня 1944 року всі наявні в селі чоловіки були мобілізвані на фронт.

         Наше с. Стрільники визволила від окупантів 133 червонопрапорна Смо-ленська, орденів Суворова, Богдана Хмельницького стрілкова дивізія під кома-ндуванням М.З. Казашвілі.

         Всі мобілізовані на фронт поповнили ряди Другого Українського фронту, яким командував наш земляк маршал Радянського Союзу Маліновський. На всіх фронтах Великої Вітчизняної війни із с. Стрільник брало участь 328 чоло-вік, з них загинуло 162 чоловік, додому повернулося 166 чоловік.

                   КОМУНАР орган Шаргородського районного комітету компартії України та районної ради народних депутатів Вінницької області – 20 серпня 1991 року //Список воїнів Радянської Армії із Лопатинець та Стрільників, які загинули безвісті на фронтах Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 роки)

Прізвище ім’я по-батькові                   Рік                 військове

                                                         народження             звання

                         Лопатинці

Андрухов Іван Андрійович                 1910                  рядовий

Антощенко Петро Іванович                1917                  рядовий

Бабій Іван Максимович                       1920                  рядовий

Базилевський Михайло Іванович       1925                  рядовий

Базелишен Йосип Казимирович         1920                  рядовий

Бартков Адам Іванович                       1904                   рядовий

Бартков Іван Барткович                       1919                   рядовий

Бартков Іван Карлович                        1909                   рядовий

Бартков Станіслав Петрович              1903                   рядовий                

Безборотько Петро Степанович         1921                     л-нант

Богачук Андрій Федорович                1905                 рядовий

Богачук Григорій Андрійович            1924                 рядовий

Богачук Іван Андрійович                    1919                 рядовий

Богачук Іван Миколайович                 1923                 рядовий

Богачук Іван Онисимович                   1921                 рядовий

Богачук Микола Іванович                   1905                 рядовий

Богачук Михайло Миколайович        1925                 рядовий

Богачук Сергій Олексійович              1910                 рядовий

Бомбенко Іван Іванович                      1919                 рядовий

Бондар Іван Францович                      1923                 рядовий

Бондар Михайло Семенович              1910                 рядовий

Бондаренко Олександр Васильович  1918                 рядовий

Брендак Микола Мануїлович             1916                 рядовий

Брендак Микола Степанович             1910                 рядовий

Брендак Петро Михайлович               1924                 рядовий

Брендак Сергій Васильович               1904                 рядовий

Вівчарук Петро Іванович                    1910                 рядовий

Войтков Степан Йосипович               1909                  рядовий

Волошин Григорій Микитович          1905                 рядовий

Галуза Степан Федорович                  1919                  рядовий

Господарчук Михайло Петрович       1924                  рядовий

Господарчук Павло Гаврилович        1904                  рядовий

Гурняк Віталій Карлович                    1914                 рядовий

Гурняк Казимир Казимирович           1910                 рядовий

Гурняк Михайло Мануїлович             1910                 рядовий

Гурняк Микола Гнатович                    1922                ст. л-нант

Данилюк Семен Іванович                    1917                рядовий

Долинний Федір Дем’нович                1914                рядовий

Ємцов Михайло Дем’нович                 1922               в-ковий технік 2-рангу

Калуцький Адольф Іванович               1916                рядовий

Килимчук Іван Панасович                   1923                рядовий

Килимчук Михайло Андрійович         1922                рядовий

Козачишен Михайло Іванович             1922                рядовий

Козачишен Прокіп Панасович             1899                рядовий

Колосок Михайло Григорович             1924               рядовий

Королюк Михайло Олексійович          1925               рядовий

Коротиш Михайло Афонович              1920               рядовий

Ксьондз Василь Тихонович                  1924               рядовий

Ксьондз Василь Іванович                      1926               рядовий

Ксьондз Григорій Тихонович               1911               рядовий

Ксьондз Микола Тихонович                 1916               л-нант

Ксьондз Петро Іванович                        1912               рядовий

Ленгас Василь Павлович                       1918               рядовий

Ленгас Григорій Купріянович              1926               рядовий

Мазур Степан Йосипович                     1901               рядовий

Марценишен Франц Іванович              1923                рядовий

Марченко Іван Прокопович                  1910                рядовий

Мацков Броніслав Іванович                  1921                рядовий

Мельник Аверій Тимофійович             1897                рядовий

Мельник Олексій Аверійович               1924               рядовий

Мельник Петро Григорович                   1916              рядовий

Музика Іван Васильович                        1921               рядовий

Музика Михайло Ілліч                           1897                рядовий

Муляр Іван Панасови                               1920               рядовий

Натальчук Каленик Леонтійович            1910               рядовий

Ніколаєв Гнат Казимирович                    1920               рядовий

Ніколаєв Йосип Казимирович                 1923               рядовий

Ніколаєв Михайло Іванович                     1902              рядовий

Овчарук Петро Іванович                           1912              рядовий

Охотюк Адольф Петрович                        1910              рядовий

Павлюк Іван Казимирович                        1924              рядовий

Павлюк Йосип Гнатович                           1926              рядовий

Павлюк Кайтан Іванович                           1912             рядовий

Петренчук Михайло Гнатович                  1920             рядовий

Підлісний Василь Дем’янович                  1901             рядовий

Підлісний Михайло Іванович                    1915             майор

Підлісний Петро Михайлович                   1910             рядовий

Подолянчук Андрій Йосипович                1904             рядовий

Подолянчук Іван Григорович                    1910             рядовий

Присяжнюк Олексій Іванович                   1910             рядовий

П’ятниця Петро Никифорович                  1901             рядовий

Радіонов Іван Григорович                         1922             рядовий

Раінчук Григорій Петрович                      1920              рядовий

Реміний Іван Харламович                         1914              рядовий

Романов Антон Захарович                        1912              рядовий

Сабащук Михайло Андрійович               1925               рядовий

Сауляк Дмитро Іванович                          1914               рядовий

Сауляк Петро Іванович                            1916               рядовий

Слічний Адоль Францович                     1912               рядовий

Снігур Адольф Іванович                         1920               рядовий

Статкевич Микола Мефодійович           1926               рядовий

Старостюк Тимофій Андрійович            1904              рядовий

Статкевич Петро Мефодійович               1924              рядовий

Тринчук Гнат Олександрович                 1911              рядовий

Тринчук Михайло Олександрович         1910              рядовий

Турчак Михайло Олександрович            1915             рядовий

Фабіянов Валентин Іванович                   1914             рядовий

Фурманюк Франко Олександрович        1914              рядовий

Чорногуз Петро Маркович                      1920              рядовий

Шабаркевич Станіслав Францович        1910              рядовий

Шафер Йосип Лейбович                          1922              рядовий

Швець Михайло Гнатович                      1924              рядовий

Юрченко Федір Олексійович                 1914               рядовий

Якимишен Григорій Володимирович   1924                рядовий

Яковишен Макар Андрійович               1910                рядовий

Яковишен Никифір Сергійович            1906                 рядовий

Якубов Франц Петрович                        1920                 рядовий

Ярема Петро Михайлович                     1916                  рядовий

         Всього із Лопатинець на фронтах Великої Вітчизняної загинуло 107 чоловік

СТРІЛЬНИКИ

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік народження

Військове звання

Бабій Мефодій Степанович

Бабій Семен Андрійович

Бабій Федір Михайлович

Бабій Федір Якович

Багрій Сава Григорович

Белят Віталій Іванович

Бербега Василь Трифонович

Білий Терентій Максимович

Бовдур Фотій Кирилович

Боїла Андрій Тимофійович

Бранюк Антон Юхимович

Бранюк Григорій Лаврович

Бранюк Іван Никифорович

Бранюк Никанор Семенович

Булик Іван Якович

Великий Онисим Омелянович

Верес Іван Михайлович

Верес Микита Явдокимович

Верес Олександр Григорович

Вершко Антон Григорович

Вершко Максим Дмитрович

Вишневський Мар’ян Францович

Волков Микола Мефодійович

Волошенюк Омельян Герасимович

Галуза Данило Радіонович

Галуза Ілля Романович

Галуза Федір Михайлович

Галузяк Василь Романович

Галузяк Зіновій Антонович

Галузяк Іван Гнатович

Галузяк Михайло Іванович

Галузяк Пилип Михайлович

Галузяк Яків Іванович

Гейко Филимон Іванович

Гейко Юхим Петрович

Герасимчук Михайло Миколайович

Герасимчук Самійло Миколайович

Герасимчук Федот Михайлович

Гончарук Петро Миколайович

Григор’єв Петро Іванович

Дейдей Федір Петрович

Дзюба Василь Григорович

Когут Олексій Олексійович

Дзюба Іван Іванович

Дзюба Сергій Григорович

Дзюба Феофан Миколайович

Дзюба Федір Григорович

Дідур Василь Мойсейович

Дідур Никифір Мойсейович

Дідур Олександр Павлович

Долинний Сава Федорович

Залісний Никифір Явдокимович

Казьмірчук Антон Фомич

Калкатин Максим Ілліч

Калкатин Онисим Степанович

Калкатин Яків Степанович

Каштанов Володимир Олександрович

Килимчук Іван Олександрович

Коваль Павло Стахович

Когут Олексій Андрійович

Когут Олексій Олексійович

Козирський Юлій Ілліч

Козій Сергій Филимонович

Козій Яків Семенович

Короташ Марко Никифорович

Кострубей Іван Маркович

Кудрявцев Іван Кузьмич

Криштахович Яків Тимофійович

Левченко Данило Панасович

Левченко Іван Миколайович

Липінський марко Дмитрович

Лоновський Олексій Григорович

Лотоцький Михайло Григорович

Мазниченко Семен Дорофійович

Маліцький Григорій Іванович

Маліцький Павло Якович

Маліцький Роман Іванович

Марчук Захар Данилович

Матусяк Василь Федорович

Мелень Трохим Семенович

Новіцький Аксентій Степанович

Новіцький Павло Ілліч

Новіцький Юхим Степанович

Новіцький Яків Степанович

Оранський Василь Йосипович

Оранський Іван Миколайович

Оранський Остап Миколайович

Оранський Савелій Миколайович

Орещак Іван Григорович

Орланюк Дорофій Феодосійович

Орланюк Олексій Іванович

Орланюк Павло Феодосійович

Остапов Іван Якович

Остапов Павло Дорофійович

Пікула Василь Мойсейович

Пікула Максим Герасимович

Пікула Яків Герасимович

Петраченко Григорій Іванович

Підгорецький Іван Степанович

Підгорецький Павло Степанович

Підгорецький Петро Дмитрович

Підгорецький Хома Андрійович

Півторанос Григорій Андрійович

Присяжнюк Герасим Іванович

Присяжнюк Кирило Артемович

Присяжнюк Йосип Іванович

Романишен Михайло Петрович

Романишен Петро Іванович

Романов Костянтин Захарович

Свинціцький Михайло Микитович

Семенюк Борис Максимович

Семенюк Іван Іванович

Семенюк Йосип Дем’янович

Семенюк Максим Олексійович

Семенюк Панас Дем’янович

Семенюк Федот Арсентійович

Сеник Антон Якович

Сеник Василь Антонович

Сеник Василь Олексійович

Сеник Олексій Данилович

Сеник Степан Ілліч

Сеник Яків Данилович

Слабчук Михайло Степанович

Слабчук Олександр Іванович

Слабчук Степан Йосипович

Сливінський Іван Петрович

Сливінський Мойсей Данилович

Сливінськи Федір Іванович

Сокирка Дмитро Петрович

Степанюк Іван Ілліч

Стрілковський Степан Степанович

Стреплюк Василь Данилович

Стреплюк Григорій Васильович

Стреплюк Костянтин Григорович

Стреплюк Онисим Михайлович

Стрипа Василь Михайлович

Стрипа Григорій Михайлович

Томашевський Микола Іванович

Трачук Дмитро Дем’янович

Трачук Ісак Дем’янович

Тузенко Лук’ян Федорович

Уманський Михайло Юхимович

Фаїна Андрій Антонович

Фаїна Михайло Антонович

Фаїна Мойсей Лаврович

Хміль Федот Юхимович

Ходак Никифір Іванович

Черній Максим Дем’янович

Швець Степан Павлович

Швець Юхим Михайлович

Шевчук Арсентій Маркович

Шевчук Мойсей Данилович

Шевчук Савелій Маркович

Шевчук Степан Павлович

Шевчук Федір Костінтинович

Шенковенко Юрій Михайлович

Шентак Іван Карлович

Шкільняк Іван Семенович

Шнайдер Афанасій Григорович

Штогрин Карпо Іванович

Штогрин Кирило Васильович

Юрченко Федір Олексійович

1923

1906

1918

1909

1908

1926

1909

1917

1911

1902

1895

1923

1926

1907

1909

1909

1902

1903

1918

1903

1914

1897

1924

1925

1925

1903

1906

1925

1921

1914

1902

1907

1918

1911

1905

1898

1902

1904

1919

1918

1900

1901

1925

1926

1899

1914

19

1910

1902

1918

1917

1903

1922

1907

1911

1899

1903

1922

1902

1902

1925

1914

1914

1926

1904

1926

1918

1904

1915

1914

1907

1907

1907

1910

1926

1899

1914

1915

1926

1908

1918

1921

1900

1922

1921

1919

1903

1907

1916

1914

1925

1921

1910

1914

1909

1918

1905

1910

1919

1914

1915

1897

1921

1905

1923

1911

1923

1898

1925

1924

1908

1910

1904

1904

1907

1923

1921

1909

1926

1900

1926

1900

1926

1907

1907

1906

1915

1926

1908

1914

1925

1922

1926

1910

1906

1908

1911

1908

1910

1915

1910

1910

1917

1915

1902

1925

1915

1908

1907

1926

1898

1903

1906

1921

1910

1910

1914

1903

1914

1912

1908

1914

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

л-нант

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

рядовий

         Всього на фронтах Великої Вітчизняної загинуло 160 жителів села Стрільників                                                                                                        162

 

СПИСОК ВОЇНІВ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЯ З ФРОНТУ

Прізвище ім’я по батькові

проживає

Прізвище ім’я по батькові

проживає

1.     Архипчук Аверій Ф.

2.     Боїла Іван С.

3.     Бранюк Іван Я.

4.     Бранюк Ісак М.

5.     Бербега Митрофан М.

6.     Булик Макар В.

7.     Бранюк Никифір О.

8.     Бранюк Степан М.

9.     Бовдур Андрій К.

10.           Булик Яків В.

11.           Бербега Іван Д.

12.           Бранюк Іван А

13.           Булик Сергій М

14.           Булик Степан М.

15.           Бранюк Панас С.

16.           Вишневський Антон М.

17.           Великий Тодосій Г.

18.           Волошенюк Мифодій М.

19.           Вершко Петро А.

20.           Верис Василь Г.

21.           Волков Мифодій М.

22.           Вершко Михайло П.

23.           Васілевський Вол-р К.

24.           Вершко Артем П.

25.           Гончарук Олексій І.

26.           Гейко Степан І.

27.           Галуза Григорій Т.

28.            Гейко Семен С.

59. Козій Григорій С.

60. Козій Семен Г.

61.Комар Петро П.

62. Кущій Микола П.

63. Кущій Артем С.

64. Козій Григорій Й.

65. Комар Дем’ян О.

66. Кострубей Зінько Д.

67. Комар Григорій Д.

68. Криштахович Марія С.

69.Липінський Володимир В

70. Луцький Юрій В.

71. Левченко Антін П.

72. Липінський Трофим М.

73. Липінський Кость В.

74. Маліцький Степан Ф.

75. Маліцький Кирило І.

76. Маліцький Андрій М.

77. Маліцький Григорій А.

78. Муляр Матей Я.

79. Муляр Денис Я.

80. Маліцький Профир З.

81. Новіцький Явдоким С.

82. Нагорний Федь М.

83. Новіцький Панас Я.

84. Почіпцов Яків П.

85. Павлюк Іван А.

86. Підгарецький Данило С.

87. Присяжнюк Яків І.

88. Півтораніс Андрій Г.

89. Пікула Сидір П.

90. Полулях Олекса Т.

91. Пікула Петро Т.

92. Присяжнюк Яків І.

93. Присяжнюк Іван п.

94. Пікула Павло К.

95. Півтораніс Йосип Г.

96. Пікула Йосип І.

137. Нагребельний Іван М.

138. Новіцький Яків С.

139. Нех Василь Л.

140. Уманський Самоїл І.

141. Цізар Михайло М.

142. Чорній Сергій К.

143. Чорній Профир К.

144. Чорній Андрій М.

145. Чорній Федь І.

146. Чорній Василь Ф.

147. Шкільняк Іван І.

148. Шкільняк Кирило І.

149. Шнайдер Андрій С.

Помер 96

Помер

Помер 97

Помер

Помер

Помер

Помер

Ін І гр.

Ін І гр

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер 93

 

Помер

Помер 94

 

Помер 94

Помер

Помер

Помер

Помер 96

Помер

Помер

Помер 90

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Померла 16.04.1995

Помер

 

Помер 91

Ін Іі гр.

 

 

Помер

Помер

Помер

Помер

 

 

Помер

 

 

Помер

Помер 94

Помер

Помер 90

Помер 95

Помер 95

 

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Ін ІІ гр

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

 

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер 93

29.           Гончарук Федь М.

30.           Галузяк Іван Р.

31.           Галузяк Максим Д.

32.           Галузяк Федот Д.

33.           Гнатюк Василь Г.

34.           Галузяк Явдоким А.

35.           Дзюба Макар Г.

36.           Долинний Федь Г.

37.           Долинний Кирило Т.

38.           Дзюба Онисій П.

39.           Дідур Микола І.

40.           Дейдей Юхтим А.

41.           Долинний Степан Т.

42.           Дейдей Федот П.

43.           Єгоров іван І.

44.           Жеребловський Мх. О.

45.           Залісний Степан Д.

46.           Заєць Василь П.

47.           Іконіков Григорій О.

48.           Кущій Демед Я.

49.           Калкатин Антін І.

50.           Кутасевич Міхало Ф.

51.           Костінов Кость І.

52.           Ковальчук Іван К.

53.           Кострубей Міхало С.

54.           Карук Профирій Р.

55.           Котик Олександр І.

56.           Карук Трофим Ф.

57.           Калкатин Григорій А.

58.           Кострубей Панас В.

97.Оріщак Григорій В.

98. Остапів Іван П.

99. Оранський Андрій М.

100. Оранський Іван О.

101. Оранський Петро Г.

102. Оршуляк Антон Г.

103. Остапів Іван М.

104. Остапів Мифодій М.

105. Підгарецький Тодось

106. Індевич Іван С.

107. Слабчук Петро С.

108. Слабчук Ілья С.

109. Смоляк Григорій Д.

110 Стриплюк Максим М.

111. Сливінський Матей

112. Слабчук Іван Й.

113. Семенюк Дмитро А.

114. Семенюк Василь А.

115. Стриплюк Григорій Д.

116. Семенюк Йосип О. 117. Семенюк Панас М.

118. Сеник Антін О.

119. Сеник Іван О.

120. Семенюк Федь М.

121. Смоляк Іван І.

122. Семенюк Андрій І.

123. Сливінський Микита

124. Сеник Василь Я.

125. Сеник Павло О.

126. Сливінський Андрій Д.

127. Сливінський Дем’ян Д.

128. Сокирка Михайло Ф.

129. Семенюк Федь І.

130. Стриплюк Федь І.

131. Тартачний Сіргій Я.

132. Трачук Артем І.

133. Тодоров Даніл І.

134. Пікула Профир Г.

135. Пікула Павло І.

136. Петраченко Філімон

150. Шкільняк Яків Т.

151. Шевчук Феофан Д.

152. Штогрин Сава І.

153. Шнайдер Павло А.

154. Шевчук Антін А

155. Швець Кирило І.

156. Шкільняк Федь О.

157. Шевчук Вікентій П.

158. Штогрин Юхрим А.

159. Ярема Федь І.

160. Ярема Мифодій І.

161. Ярема Григорій К.

162. Ярема Сергій К.

163. Шкільняк Гр. С.

 

Помер 95

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер 93

Помер

 

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер 93

Помер

Помер

Помер

Ін ІІ гр

Ін ІІ гр

Помер

Помер

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

 

 

Помер

Помер

Помер

 

Помер 97

Помер

Помер

Помер 94

 

Помер

Помер

 

Помер

 

 

Помер

Помер

Помер

 

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Помер

Ін ІІ гр

Помер

Помер

Помер

Помер 94

Ін ІІ гр

 

Помер

         Коли почалася війна, всі думали, що довго вона не протягне, всі надіяли-ся на силу Радянського Союзу, але вона наближалася з кожним днем ближче до нас. По селах був виданий таємний приказ, при наближені ворога і сигналу з району всю худобу, реманент відправляти на Схід, а пашню, яка уже дозрівала  спалювати на пні, щоб нічого не попало ворогові, а про людей, що залишалися ніхто і не подумав. Ніхто не сподівався, що так скоро ворог займе нашу терито-рію. За два тижні до приходу німців був даний сигнал гнати худобу, відправля-ти трактор та інвентар на Схід. Було вигнано всю худобу з ферм, трактори, за-лишився один поламаний трактор універсал із ним тракторист Шкільняк Варі-вон А. Люди, що погнали худобу та трактори дійшли до р. Бугу і невправилися переправитися, бо територія за Бугом була уже зайнята німцями. Лишвши ху-добу, трактори люди, що супроводжували їх повернулися без нічого додому. Все, що лишилося в колгоспі люди розібрали по домівках. Не виїхало  на Схід і начальство, яке організувало збирання врожаю вручну, зерно було засипане на насіння, а решту роздано на трудодні.

         1944 рік. Дзюба Феофан Миколайовч, який нестерпів нахабства німець-кого поліцая-переводчика убив його. І, коли прибули карателі і об’явили, якщо ніхто не викаже убивцю, то з весільних, які були на весіллі, кожни десятий буде розстріляний. Почувши це Дзюба Ф.М. сам заявив, що він убив поліцая не виказавши більше нікого.

         Його забрали в сигуранцу /жандармерію/ в м. Шпиків, де його катували, далі вивезли в м. Тираспіль знову піддали катуваню і розстріляли. Про убивст-во знали трох: Дзюба Ф.М., Боїла Андрій, який допомагав йому та Гончарук Ісак, який вів поліцая до старости, але ніхто з них не видав Дзюбу Ф.Д.