Важлива інформація!

Повідомляємо, що з 1 січня 2019 року розпочався черговий етап подання електронних декларацій осіб, уповноваженихна виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    Відповіднодо частини першої статті3 та статті45 Закону України«Про запобігання корупції» депутати місцевихрад та посадовіособи місцевого самоврядування є суб’єктами декларування і  зобов’язані щорічнодо 1 квітня подаватишляхом заповненняна офіційному веб-сайті Національногоагентства з питань запобігання корупції деклараціюособи, уповноваженоїна виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рікза формою, що визначається Національнимагентством.

     За несвоєчасне поданнябез поважнихпричин деклараціїособи, уповноваженоїна виконання функцій держави або місцевого самоврядування передбачено адміністративну відповідальність відповіднодо частини1 статті172- 6  Кодексу Українипро адміністративні правопорушення, а за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання суб’єктом декларування електронної декларації– кримінальну відповідальність згідно зі статтею366-1 Кримінальногокодексу України.

    Також зазначаємо, що відповіднодо частини другої статті52 Закону України«Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміниу майновому стані суб’єкта декларування, а саме отриманняним доходу, придбаннямайна на суму, яка перевищує50 прожиткових мінімумів, встановленихдля працездатних осібна 1 січня відповідногороку, зазначений суб’єкту десятиденнийстрок змоменту отриманнядоходу або придбаннямайна зобов’язаний письмово повідомитипро цеНаціональне агентство.